Thematiseren als basis voor je kleuteronderwijs

Thematiseren is een proces. Een proces wat enerzijds gestuurd wordt door de leerkracht en anderzijds kindvolgend is. Je maakt een thema betekenisvol en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Het is jouw taak om hier een beredeneerdaanbod van te maken, vanuit de doelen met focus op spel. Nieuwsgierig? Lees deze blog!

Read More
Spel als motor van de ontwikkeling.

Spelen zit in de natuur van het jonge kind. Het kind kan bijna niet niet-spelen. Ervaren en de wereld eigen maken gebeurd door spel. Wij, leerkrachten van het jonge kind, kunnen ervoor zorgen dat de wereld wat begrijpelijker wordt en dat kleuters leren door beleven. Spel is de motor van de ontwikkeling.

Read More
Bewegen is de eerste taal van een kind

Deze blog is geschreven door Berdine. Berdine Kroezen is leerkracht op het SBO in Utrecht en heeft daarnaast hij eigen praktijk in relflexintegratietherapie. Ben jij benieuwd wat dit met kleuteronderwijs te maken heeft? Klik dan snel door.

Read More
Een rijke leeromgeving voor het jonge kind

Wat zorgt ervoor dat jij je welkom en veilig voelt?Straalt jouw lokaal een sfeer uit van: 'Kom binnen en wees welkom?'Door je lokaal in te richten, communiceer je aan kleuters en ouders wat je belangrijk vindt en wat er van kleuters in jouw lokaal verwacht wordt.

Read More
Gelijke kansen voor het jonge kind

Iedere leerkracht wil het beste voor zijn of haar leerlingen. Kunnen we dat zo stellig zeggen? Ja, dat denk ik wel. Dit is geen gemakkelijke taak voor de leerkracht want al voordat kinderen naar school gaat, verschillen ze onderling in vaardigheden. Hoe zorg je ervoor dat ieder kind zich naar zijn capaciteiten ontwikkelt? Hoe zorg […]

Read More
Executieve functies en het jonge kind

Werken aan executieve functies gaat over werken aan de basisvoorwaarden om deel te kunnen nemen aan de wereld waarin we leven. Is dat niet onze taak als leerkracht?!?Hoe ik kennis maakte met executieve functies weet ik niet meer… maar sinds ik kennis heb gemaakt met executieve functies verbaas ik mij erover dat niet meer collega’s […]

Read More
De kloof tussen de kleuter en het schoolkind

Het onderwijs en de ontwikkeling van de kleuter is anders dan het onderwijs en de ontwikkeling van het schoolkind. Toch zitten we bij dezelfde teambijeenkomsten of scholing, moet je deze kloof altijd overbruggen of mag er verschil zijn?

Read More
Hart voor het jonge kind

Met hart voor het jonge kind werken aan goed onderwijs. Weet jij wat de bouwstenen van jouw onderwijs zijn? Ga samen in gesprek over dat wat jij belangrijk vindt!

Read More
Robin, de fijnste kleuter

Je hebt er vast ook een, een verhaal waarvan je hart smelt. Zo'n verhaal die je het liefst aan al je kleuters voor zou lezen. Dat is Robin van Sjoerd Kuyper.

Read More
Visie op professionaliseren

Als schoolleider wil je dat je team een professioneel team is. Dat ze op de hoogte zijn van de didactiek en pedagogisch competent zijn. Iedere leerkracht heeft scholingsbudget en iedere school heeft financiën tot zijn beschikking voor de schoolontwikkeling. Maar wat is jouw visie op professionaliseren? Dit heeft gevolgen voor de keuzes die je maakt […]

Read More
Copyright 2022 - 2024 Kleuter Company - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram