Teamwork

Wil je graag met je team in gesprek over het kleuteronderwijs?
Dan is Teamwork iets voor jou! Samen gaan we incompany bouwen aan kwaliteitsvol kleuteronderwijs.
Jij bepaalt zelf waar je in mag ontwikkelen als team.
Wil je als onderbouwteam alle neuzen dezelfde kant op maar lukt dat niet wanneer iedereen een eigen training of cursus volgt?
* Lukt het niet goed om de koppeling naar de praktijk te maken na een scholingsmoment?
* Loop je vast in de onderbouw en lukt het maar niet om samen je onderwijs te ontwerpen?
* Weet je niet hoe je de visie kan vertalen naar de praktijk?
* Zijn er veel wisselingen geweest in je onderbouwteam en willen jullie samen bouwen aan het kleuteronderwijs vanuit visie?
* Wil jij jouw onderwijs aan het jonge kind over een andere boeg gooien maar weet je niet hoe?

Ga dan rond de tafel met de Kleuter Company! 
De Kleuter Company helpt jou op de werkvloer, vanuit de theorie naar de praktijk zodat de onderwijsvernieuwing daadwerkelijk van de grond komt.

Onderwijs is teamsport en onderwijs aan het jonge kind is vakmanschap

Deze thema's zijn er om jou te inspireren:

De leeromgeving spreekt

De keuzes die je maakt bij het inrichten van je lokaal hebben invloed op het onderwijs dat je geeft.
Een rijke leeromgeving is meer dan het neerzetten van tafels, stoelen, kasten en bepalen waar je kring komt.
Een rijke leeromgeving is zo ingericht en samengesteld dat de ontwikkeling van de kleuter gestimuleerd kan worden. Dit doe je door speelplekken te creeren waar kinderen doormiddel van spel tot leren kunnen komen. Binnen een rijke leeromgeving komen alle domeinen aan bod.

Thematiseren

Thematiseren is een proces. Een proces wat enerzijds gestuurd wordt door de
leerkracht en anderzijds kindvolgend is. Je maakt een thema betekenisvol en sluit
aan bij de belevingswereld van het kind. Het is jouw taak om hier een beredeneerd
aanbod van te maken, vanuit de doelen met focus op spel.
Dit doe je door ieder thema de volgende vijf fasen te doorlopen. Tijdens deze sessie duiken we samen in de wereld van het thematiseren en leer jij je eigen thema te ontwerpen.

Hart voor het jonge kind

Wat vind jij belangrijk in jouw onderwijs? Wanneer je deze vragen kan beantwoorden kan jij vertellen wat jouw missie en visie zijn. Wat de reden is waarom jij iedere dag weer vol goede moed aan de dag voor de klas begint.

Dit is ook wat we doen tijdens een bijeenkomst over 'Hart voor het jonge kind'. We gaan in gesprek over jouw hart voor het jonge kind. We denken na over de bouwstenen voor jouw onderwijs, over de kernwaarden. Wanneer jij deze helder hebt kan je dit vertalen naar je eigen onderwijs. Dan kan je bewuste keuzes maken in je onderwijsaanbod en deze verantwoorden.

Spel als motor voor de ontwikkeling

Spelen is leren voor het jonge kind.
In spel zit ervaren, experimenteren, verwerken en ontdekken. Door spel krijgt de werkelijkheid een plekje en krijgt het jonge kind grip op het leven.
Daarbij zit in spel alle ontwikkeling verweven. Kinderen oefenen motorische vaardigheden, ze oefenen taal en rekenen en werken aan hun sociale vaardigheden.

Samen gaan we in gesprek over verschillende spelvormen en hoe je deze terug kan laten komen in je onderwijsaanbod.
Ook hebben we het over spelbegeleiding want hoe begeleid je een kleuter nu het beste in zijn spel ontwikkeling en hoe sluit je aan bij de zone van naaste ontwikkeling?

Fijne motoriek

De grove en fijne motoriek ontwikkelen zich gelijktijdig. Al bewegend doet de kleuter veel ervaringen op. Een goed ontwikkelde fijne motoriek is van belang bij zowel het spelen als bij de zelfredzaamheid, want je handen gebruik je de hele dag. Het helpt de kleuter om zelfstandig te worden. Veel kinderen gaan uit zichzelf op onderzoek uit en leren door na te doen en ervaren. Het is de taak van de leerkracht om een rijk aanbod te genereren. Dit aanbod kan zijn in de vorm van spel maar ook in ´werkjes´ waarbij kinderen specifieke vaardigheden aanleren.

De fijne motoriek van de kleuter is veelomvattend. In deze sessie hebben we het over de schoolse vaardigheden zoals pengreep en zithouding maar ook over het aanbieden van motorische vaardigheden om de fijne motoriek te stimuleren. Hierbij kan je denken aan knippen, plakken en kleuren. Ook bespreken we verschillende technieken om deze vaardigheden te oefenen en tegemoet te komen de fijne motoriek en materiaalkennis.

Hup, naar buiten

Buitenspelen staat voor vrijheid, voor avontuur en voor lekker doen waar je zin in hebt. Maar buitenspelen is meer! Buiten krijgt spelen en leren een andere dimensie dan binnen spelen en daarmee ook andere mogelijkheden tot ontwikkeling.
Een goede speelplaats is belangrijk maar onderschat de rol van de leerkracht niet. Jij wil ten slotte dat kleuters buiten ervaringen opdoen en betrokken spel laten zien. De rol van de kleuterleerkracht is aanbieden, prikkelen, uitdagen en samen met de kinderen verkennen. Dit doe je door betrokken en beschikbaar te zijn, door belangstelling te tonen, te observeren en door een breed aanbod te bieden aan speelmogelijkheden.

Denk jij dat er meer uit jouw buitenspeelmomenten te halen valt maar weet je niet hoe. Of zou jij graag meer lessen van binnen mee naar buiten nemen maar vraag jij je af hoe je buiten aan de doelen kan werken.

Executieve functies

Executieve functies zijn een set van cognitieve functies die belangrijk zijn voor doelgericht sociaal gedrag en presteren op school. Het is een parapluterm voor de processen in onze hersenen die ervoor zorgen dat we ons gedrag, onze gevoelens en gedachten bewust sturen (zelfsturing). Het brein van de kleuter ontwikkelt zich razendsnel en de kleuterfase is een kritische periode in de breinontwikkeling.
Executieve functies zijn vaardigheden die je kan trainen. Ze hangen samen met rijping, met de omgeving en met begeleiding. Als leerkracht begeleid je het kind op school. Dit doe je in de kleuterklas doormiddel van interactie, door een bewust aanbod en met aandacht voor je organisatie. Door doelgerichte oefening en ondersteuning geef je kinderen een basis voor het leven. We hebben aandacht voor de drie kernfuncties die zich vooral in de kleuterperiode ontwikkelen:

- Impulscontrole
- Werkgeheugen
- Cognitieve flexibiliteit

Daarbij is er ook speciale aandacht voor emotieregulatie omdat deze functie direct invloed heeft op de werking van de andere executieve functies. Na deze inspiratie sessie weet jij hoe je kinderen deze executieve vaardigheden kan oefenen en ondersteunen.

Oog voor het jonge kind

Zorg ervoor dat je alle kleuters in beeld heb om tot een beredeneerd onderwijs aanbod te komen.

We bespreken de wettelijke kaders van het onderwijs aan het jonge kind.
We moeten observeren en registreren om tot een beredeneerd aanbod te komen.
Wat is dat ook alweer, beredeneerd aanbod?
Geen lesjes uit de methode afvinken maar….?

Stel jezelf de volgende vragen om tot een beredeneerd aanbod te komen:
-Komen alle ontwikkelingsgebieden in voldoende mate aan de orde?
-Werk ik doelgericht?
-Biedt het aanbod voldoende uitdaging tot ontwikkeling op verschillende niveaus?
-Hoe organiseer ik het aanbod?
Deze bijeenkomst krijg je antwoord op misschien wel de belangrijkste vraag: Hoe vertaal ik dit naar mijn kleutergroep? Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Teamwork is maatwerk

Wil jij samen met de Kleuter Company aan de slag ? Laten we dan een afspraak maken om te kijken of we elkaar kunnen helpen.
Aan de hand van een orienterend gesprek bepalen we de route, het aantal bijeenkomsten, de inhoud en maken we geheel vrijblijvend een offerte op.
Laten we direct een orienterend gesprek plannen
Copyright 2022 - 2024 Kleuter Company - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram