De kloof tussen de kleuter en het schoolkind

Het verschil tussen onderwijs en ontwikkeling van het jonge kind en het schoolkind.

Het is donderdagochtend 8.30 uur, de bel gaat. Het is tijd om richting het lokaal van groep 5 te gaan waar we gezamenlijk zullen starten aan deze studiedag. Het thema van deze studiedag is rekenen.
Al maanden is een leerteam bezig met het uitzoeken van de mogelijke nieuwe methodes voor het rekenonderwijs. Als eerst worden de verschillende methodes toegelicht. Enkele collega's hebben lessen in de groep uitgeprobeerd en geven toelichting.
Al snel vraag ik mij af, wat is de rol van de kleuterleerkrachten tijdens deze dag?
Wanneer ik deze vraag hardop stelt geeft de schoolleiding het antwoord: we willen dat jullie ook op de hoogte zijn van wat er in de school gaande is en we zijn benieuwd naar jullie expertise.

Omarm het verschil in ontwikkeling tussen de onder- en bovenbouw

Wanneer je de expertise van de onderbouw leerkrachten wil op gezamelijke teammomenten, vraag ze vooraf wat de rekendoelen voor het jonge kind zijn. Leg deze naast de doelen van groep 3. En leg de doelen en werkwijze van groep 3 naast die van groep 4. Hoe kunnen we zorgen voor een soepele overgang voor onze jonge kinderen?

Laat de leerkrachten uit groep 1-2 ook in het rekenonderwijs duiken; laat ze de doelen opzoeken en koppelen aan concrete activiteiten voor de aanstaande periode. Zoek de SLO doelen op en koppel deze aan je thema...
Aan het eind van de dag laat je beide groepen aan elkaar presenteren welke besluiten genomen zijn, herhaling is verhelderend en alle leerkrachten zijn op deze manier op de hoogte en betrokken.

Durf andere keuzes te maken voor je onder- en bovenbouw. De ontwikkeling en het onderwijs zijn verschillende onder dezelfde visie. Omarm dit verschil.

Jij bent ambassadeur van het onderwijs aan het jonge kind

Wanneer er een vergadering is, wordt er dan rekening gehouden met de ontwikkeling van het jonge kind?
Waarschijnlijk heb je verschillende bijeenkomsten voor de onder- en bovenbouw. Maar tijdens teamscholing momenten, staat de kleuter dan op de agenda?
Nee? Dan ligt hier een taak voor jou. Jij bent ambassadeur van je eigen kleuteronderwijs!
Wees proactief zoals Covey dat zegt. Leun niet achterover, maak het onderwijs aan het jonge kind een agendapunt.

Sharing is caring

Praten over de keuzes die je maakt in je onderwijs helpt om andere in te zien wat jullie doen. Deel iets in de teaminfo/mailing en vertel waarom je doet wat je doet. Laat een prachtige foto zien van spelende kinderen bij aanvang van de vergadering en vertel wat jij ziet, of vraag eens wat je collega's zien. Of maak eens een foto van een collega tijdens een lesmoment en geef hem/haar een compliment over dat wat je zag. 
Het gesprek zal je dichter bij elkaar brengen, zorgen voor de relatie, voor onderling begrip en inzicht. Dan is het niet erg dat je niet overal van op de hoogte bent maar je bent wel betrokken bij elkaar. Onderwijs is teamwork!

Durf jij de uitdaging aan?
Copyright 2022 - 2024 Kleuter Company - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram