Natuurlijk, buiten rekenen!

Rekenactiviteiten voor jonge kinderen

Misschien is het je wel eens opgevallen; de Kleuter Company heeft weinig aandacht voor zowel rekenen als taal. Er is hier weinig aandacht voor op mijn website, in het aanbod en op social media... waarom? Omdat de rekendoelen bij SLO terug te vinden en er tal van bronnenboeken zijn waar je activiteiten uit kan halen, kant en klaar. Geen hogere wiskunde. Voor de Kleuter Company zit goed kleuteronderwijs is andere dingen dan focus op rekenen en taal. Maar... wanneer je rekenen aan kan bieden op een manier die past bij de ontwikkeling van het jonge kind is het een ander verhaal. Daarom een recensie over dit boek: Natuurlijk, buiten rekenen! van Juliet Robertson uitgegeven door Bazalt, eerste druk 2022.

Rekenen moet een fysieke ervaring zijn

Dit boek staat boordevol reken ideeën voor buiten. Buiten worden verbindingen gelegd tussen hart, hoofd en handen. Door buiten te zijn wordt rekenen iets echts, een onderdeel van ons leven en onze leefomgeving. Jonge kinderen doen buiten rekenkundige inzichten op door te experimenteren en te spelen. De wereld is rekenkundige plek en kinderen zijn van nature nieuwsgierig en zien vormen, getallen, bewegende objecten en patronen, allerlei dingen om te tellen en te onderzoeken. 
Rekenen is voor jonge kinderen niet alleen een cognitief proces maar ook een sociale, emotionele en fysieke ervaring. het jonge kind leert met en door zijn lijf, kinderen hebben de fysieke ervaring nodig. 

Buiten worden verbindingen gelegd tussen hart, hoofd en handen

Een naslagwerk

Rekenen doen we bij ons op school vanuit de doelen, iedere week staat er een ander rekendoel centraal waar de focus op ligt. Als bronnenboek werken wij Met Springen Vooruit. Een bron die ik zelf ook erg graag raadpleeg wanneer het om rekenspellen gaat, de kinderen zijn hierbij actief aan het rekenen. Vrijwel alle activiteiten zijn gemaakt om binnen te spelen hoewel ze in het ´vervolg´ boek ook buitenactiviteiten hebben opgenomen. Dit boek, ´Natuurlijk, buiten rekenen´ heeft de focus ergens anders liggen: het is geen handleiding maar een naslagwerk over manieren om het buitenleven te gebruiken om kinderen met zelfvertrouwen te leren omgaan met rekenkundige concepten, zoals ze zelf zeggen in het boek. Veel rekenbegrippen kunnen worden aangeboden zonder gestructureerde activiteiten maar wanneer wij, leerkrachten, gaan kijken met onze rekenbril zien we overal mogelijkheden met behulp van routines en materialen. 
buiten rekenen
buiten rekenen

Waar vind je de mogelijkheden tot rekenen?

Het boek is opgedeeld in dertien hoofdstukken waarvan de eerste twee hoofdstukken gaan over de achtergrond van het boek. Ze schrijver vraagt je vanuit een rekenkundig perspectief te analyeseren wat kinderen doen; leun achteronvefr en observeer de kinderen en denk na over het rekenen dat je ziet. Ze nodigen je uit door een rekenbril te kijken want wanneer je deze eenmaal op hebt zal je zien dat rekenen overal in zit en dat je echt niet altijd losse lesjes hoeft aan te bieden. Je moet dan wel kennis hebben van de rekenvaardigheden en onderdelen, wanneer deze basiskennis er is kan je rekenen persoonlijk en betekenisvol maken.

Een voorbeeld uit het boek:
Zie je dat kinderen in plassen stappen om te zien hoe diep ze zijn? Zo kan je het uitbreiden:
- Laat zien hoe je een meetstokje gebruikt om te kijken hoe diep de plas is.
- Teken maaststreepjes op de achterkant van je laarzen om de diepte te meten en dit aan de kinderen te laten zien.
- Vraag je harop af of deze plas soms de diepste in de omgeving is.

Getallen, getalbewerkingen, meten en patronen

Naast dat je handvatten krijgt hoe het buiten rekenen aan te pakken en hoe het te interegreren in je buitenspel zijn er ook concrete actviteiten te vinden in het boek. Veel activiteiten die jou op een eenvoudige manier, zonder al te veel voorbereiding op weg helpen. Dit op veel rekendomeinen waaronder getallen, meten, tijd, patronen maar ook vormen en symmetrie en positie, richting en beweging. 

Ze sluiten het boek af met de rekentuin. Handvatten om jou te helpen een echte rekentuin in te richten volgens de richtlijnen van Friedrich Frobel die het concept 'tuin van en voor opgroeiende kinderen' heeft ontwikkeld.
Kortom een zeer divers boek die jou zeker handvatten gaat geven over het geven van rekenactiviteiten. Het heeft mijn rekenonderwijs verrijkt! 
Copyright 2022 - 2024 Kleuter Company - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram