De leeromgeving spreekt

Jouw lokaal is je visitekaartje

Wat zorgt ervoor dat jij je welkom en veilig voelt?
Straalt jouw lokaal een sfeer uit van 'Kom binnen en wees welkom?'
Door je lokaal in te richten, communiceer je aan kleuters en ouders wat je belangrijk vindt en wat er van kleuters in jouw lokaal verwacht wordt. Het is fijn voor kinderen wanneer de klas aanvoelt als een plek van thuiskomen. 
Heb je daar wel eens bij stilgestaan?
Via jouw klasinrichting laat je voor een groot deel zien welke visie jij en jouw school willen uitdragen. 
Je leeromgeving spreekt. 
Jouw klaslokaal is nooit 'klaar'. Je richt hem niet in augustus in om het verder te laten voor wat het is. Jouw leefomgeving is nooit af.
Dat kan ook niet, want de belangrijkste gebruikers, de kleuters, zijn ook blijvend in ontwikkeling. Blijf observeren, dan zal je zien waar meer ontwikkelkansen liggen. En durf af en toe eens iets weg te gooien.

Betrek je kleuters ook bij de inrichting van je lokaal. Je zal verstelt staan van hun ideeen. Bevordert jouw lokaal de ontwikkeling van de kleuters?
Door je lokaal in te richten, communiceer je aan kleuters, ouders en bezoekers wat je belangrijk vindt en wat er van kleuters in jouw lokaal verwacht wordt.

Het is daarom belangrijk stil te staan bij jouw visie op kleuteronderwijs. Via jouw klasinrichting toon je immers al voor een groot deel welke visie jij en jouw school willen uitdragen. Je leeromgeving spreekt.
Het is belangrijk om na te denken over jouw kernwaarden, wat jij belangrijk vindt en waar de school voor staat.
De inrichting van de ruimte beinvloedt ten slotte niet alleen hoe jij je voelt maar ook hoe je leert. Je wil niet alleen dat ze zich er thuis voelen, maar ook dat ze zich ontwikkelen.

In een kleutergroep dient ongeveer 50% van het werk gericht te zijn op het beredeneerd verrijken van de omgeving.
Een rijk aanbod 
Een rijk aanbod aan materialen en activiteiten is de motor van de ontwikkeling. De omgeving doet het.

We creeren voor het begin van het schooljaar een  rijk basismilieu, bestaande uit basishoeken (fundamenten) en basis rituele.
Rijk gaat niet over geld maar over ontwikkelkansen voor het kind.
Bij aanvang van het schooljaar moet het kind zich welkom voelen en we moeten ervoor zorgen dat alle belangrijke ontwikkelingsdomeinen op een of andere manier in het startaanbod vertegenwoordigd zijn.
Denk hierbij naast de hoeken en materialen ook aan rituelen: dagen van de week, dagritme, dagelijkse activiteiten als eten en drinken, voorlezen. Zorg voor versjes en liedjes, maak het voorspelbaar en denk na over de ontwikkeling die je wilt uitlokken.

Een rijk aanbod aan actviteiten
Een procesgerichte leerkracht verrijkt het basisaanbod. Vanuit verschillende invalshoeken (thema, interesses, actualiteit) worden extra activiteiten aangeboden
Dit heeft betrekking op niet begeleide activiteiten en bijbehorende materialen.
We willen het wereldbeeld van de kleuters vergroten, we willen nieuwe dingen aanreiken waardoor ze tot verwondering en bewondering komen.


Een verrijkte omgeving spreekt
Wanneer een ruimte bijdraagt aan het stimuleren en bevorderen van ontwikkeling noemen we dat een verrijkte omgeving. Het is een omgeving die steeds nieuw en uitdagend is en kinderen uitdaagt de toppen van hun kunnen te verkennen. 

Het gaat over het inrichten van een omgeving die ten dienste staat van de door jou uitgestippelde educatieve route. Het moet dienen als didactisch en pedagogisch verlengstuk.

Als het wel snor zit met dat rijke aanbod van materialen en activiteiten, dan ben je al voor de helft klaar. Laat het zijn werk doen!
Wil jij hier meer over weten? Boek dan nu een Kleuter Cafe bijeenkomst en dan praten we samen binnenkort verder over dit thema!

Heb jij een hulpvraag wanneer het gaat over de inrichting van je klas en dus je onderwijs? Dan biedt een supervisie bijeenkomst uitkomst. Samen gaan we in gesprek over JOUW onderwijs. 

De Kleuter Company maakt het mogelijk.

Klik hier voor meer informatie
Copyright 2022 - 2024 Kleuter Company - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram